Megapharm

RIKONSTRUKSION DHE SHTESË KATI “DEPO FARMACEUTIKE DHE ZYRA 3 KATE” MEGAPHARM      

Fillimi dhe mbarimi I punimeve  viti  2016

Fshati Mjull-Bathore, Komuna Farkë