Tirana Rock

Në ndërtim : Objekti  “Godinë banimi dhe shërbime “Tirana’s Rock”, 25 kate me 5 kate parkim nëntokë në adresën Rruga e ”Dibrës”  Tiranë.