Rreth nesh

Ne ju garantojmë cilësi dhe siguri për çdo projekt të ndërmarrë

Përkushtim ndaj projekteve të ndërmarra për të krijuar sigurinë tek partnerët tanë.

Vizibilitet ndaj detajeve dhe strukturave për të arritur perfeksionin në punimet tona.

Cilësi në ndërtim dhe konstruksion për të siguruar ambjentet tuaja të banimit

ANA SH.P.K

E themeluar në vitin 2002, “ANA” shpk është e specializuar në fushën e ndërtimeve civile dhe industriale si: godina rezidenciale dhe  ndërtime indurstriale, Puna në ANA shpk është bazuar ne nje mardhenie besueshmerie dhe bashkepunimi.  

Vizioni ynë

Veprimtaria e shoqërise, është e qëndrueshme dhe shtrihet në kohë dhe duke përfunduar me sukses projektet  e marra përsipër.  

PROJEKTE

Godinë Banimi

Residencë në Kashar

01

Korrik 2007-Gusht 2009

Godinë Banimi

Kukës Shqipëri

02

Nëntor 2011-Dhjetor 2013

Megapharma

Komuna Farkë

04

2016

Tirana Rock

Ndërtesë 25 Kate

03

Në Ndërtim që prej 2019